Bütün – Beyinli Çocuk

BÜTÜN - BEYİNLİ ÇOCUK - Daniel J. Siegel- Tina Payne Bryson Çocukların hayatları sadece onların başlarına gelen şeylerden değil, ebeveynlerinin, öğretmenlerinin ve onlara bakmakla sorumlu kişilerin verdikleri tepkilerle de şekillenmektedir. Çocuklar geliştikçe, beyinleri de ebeveynlerinin beyinlerinin “aynası” halini alır.  Diğer bir deyişle ebeveynin kendi gelişmesi ve olgunlaşması veya bunlardan yoksun olması, çocuğun beynini de etkiler. Ebeveynler için çocuk eğitiminin en

Oku